จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มและจัดส่งพยานเอกสารคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65037055646
งบประมาณ:
1,450,000.00
ราคากลาง:
930,900.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 3 มี.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 มี.ค. 2565

article