จ้างทาสีบริเวณโถงบันไดชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 และซ่อมกระจกบริเวณ โถงบันได ชั้น 1 - 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และด้านสำนักงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
65067422378
งบประมาณ:
451,005.00
ราคากลาง:
451,005.00
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
021265800
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 21 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 มิ.ย. 2565

article