เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่โครงการ:
63017066362
งบประมาณ:
4,500,000.00
ราคากลาง:
4,551,300.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 29 ม.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 ม.ค. 2563

article