ซื้อก๊อกน้ำห้องเตรียมอาหารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66027040076
งบประมาณ:
3,500.00
ราคากลาง:
3,500.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 ก.พ. 2566

article