ซื้อไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ในงานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ และห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
66027035871
งบประมาณ:
19,795.00
ราคากลาง:
19,795.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1 ก.พ. 2566

article