จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 31 มี.ค. 2565 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 164,274,300.00 163,852,280.00 รายละเอียด
2 31 มี.ค. 2565 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 164,274,300.00 163,852,280.00 รายละเอียด
3 3 มี.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มและจัดส่งพยานเอกสารคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,450,000.00 930,900.00 รายละเอียด
4 26 ม.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,764,000.00 63,759,459.60 รายละเอียด
5 25 ม.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง การจ้างสำหรับโครงการผลิตสื่อสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงการคลังและการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 494,340.00 รายละเอียด
6 6 ม.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,764,000.00 63,759,459.60 รายละเอียด
7 23 ธ.ค. 2564 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,656,000.00 33,656,000.00 รายละเอียด
8 17 พ.ย. 2564 คัดเลือก พัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 90,000,000.00 90,000,000.00 รายละเอียด
9 15 พ.ย. 2564 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ** (ยกเลิกประกาศ)** 33,656,000.00 33,656,000.00 รายละเอียด
10 14 ต.ค. 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,333,300.00 8,333,300.00 รายละเอียด