จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 3 ก.พ. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 2,000.00 รายละเอียด
2 2 ก.พ. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมโถปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745.00 3,745.00 รายละเอียด
3 2 ก.พ. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อก๊อกน้ำห้องเตรียมอาหารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 3,500.00 3,500.00 รายละเอียด
4 1 ก.พ. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ในงานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ และห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,795.00 19,795.00 รายละเอียด
5 30 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,070.00 2,070.00 รายละเอียด
6 27 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อมือจับประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,400.00 3,400.00 รายละเอียด
7 27 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,275.00 299,275.00 รายละเอียด
8 25 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นสี ยี่ห้อ EPSON C 9300 สป 2/คพ2/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,528.00 32,528.00 รายละเอียด
9 24 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200.00 1,200.00 รายละเอียด
10 18 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนโคมไฟดาวน์ไลท์สำหรับใช้ในราชการประจำห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4 กระทรวงการคลัง 9,600.00 9,600.00 รายละเอียด