จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 28 พ.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,876,000.00 1,876,000.00 รายละเอียด
2 27 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงติดวอลเปเปอร์ ห้องผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,225.00 21,225.00 รายละเอียด
3 22 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย และสายฉีดชำระสแตนเลสห้องน้ำที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,900.00 6,900.00 รายละเอียด
4 21 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,885.00 5,885.00 รายละเอียด
5 20 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 41 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,250.00 5,250.00 รายละเอียด
6 16 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อกรอบรูปสีทองพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับติดตั้งแขวนผนังเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ประจำห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) และกองงาน ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,500.00 14,500.00 รายละเอียด
7 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,400.00 1,400.00 รายละเอียด
8 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420.00 420.00 รายละเอียด
9 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องกระจายคำสั่งสัญญาณเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,640.25 8,640.25 รายละเอียด
10 13 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 970.00 970.00 รายละเอียด