จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 22 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา - 418,320 รายละเอียด
2 22 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา ซื้อเงินบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์) โดยวิธีตกลงราคา - 290,860.49 รายละเอียด
3 22 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา - 418,320 รายละเอียด
4 14 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา - 499,904 รายละเอียด
5 14 มิ.ย. 2560 ตกลงราคา จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา - 499,904 รายละเอียด
6 26 พ.ค. 2560 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ - 310,514 รายละเอียด
7 26 พ.ค. 2560 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ - 310,514 รายละเอียด
8 18 พ.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา - 192,600 รายละเอียด
9 18 พ.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณทางลอดใต้อาคารและบริเวณโถงลิฟต์ 1 ภานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา - 183,665.50 รายละเอียด
10 18 พ.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา - 192,600 รายละเอียด