จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 5 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 340 - รายละเอียด
2 5 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,400 - รายละเอียด
3 5 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนกุญแจคอม้าประตูบานเลื่อน และติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280 - ไม่พบข้อมูล
4 4 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,700 - รายละเอียด
5 4 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,600 - รายละเอียด
6 4 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,700 - ไม่พบข้อมูล
7 3 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อรายงานขอจัดซื้อภาชนะอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 955 - รายละเอียด
8 30 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์และฟิล์มฝ้ากระจกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000 - รายละเอียด
9 29 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,720 - รายละเอียด
10 27 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350 - รายละเอียด