จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 26 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และหมัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,000.00 55,000.00 รายละเอียด
2 19 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างบูรณะซ่อมแซม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 80,250.00 รายละเอียด
3 19 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 2 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00 5,000.00 รายละเอียด
4 19 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อใช้ในราชการห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00 35,000.00 รายละเอียด
5 18 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงกั้นห้องทำงาน ชั้น 3 อาคาร 4 อาคารสำนักงบประมาณ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452,618.10 452,618.10 รายละเอียด
6 18 ต.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,492,000.00 6,492,000.00 รายละเอียด
7 12 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อโคมไฟดาวน์ไลท์ห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,950.00 14,950.00 รายละเอียด
8 12 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัยสำหรับใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,360.00 3,360.00 รายละเอียด
9 11 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,386.00 85,386.00 รายละเอียด
10 11 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,190.00 3,190.00 รายละเอียด