จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 5 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba รุ่น STUDO 456 SE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,145 - รายละเอียด
2 5 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,528 - รายละเอียด
3 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง (สบค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,600 - รายละเอียด
4 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,830 - รายละเอียด
5 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,420 - รายละเอียด
6 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,450 - รายละเอียด
7 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-500AT จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,355 - รายละเอียด
8 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,180 - รายละเอียด
9 4 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำป้ายหินแกรนิตหน้ากระทรวงการคลัง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,011.74 - รายละเอียด
10 1 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อปลั๊กไฟอเนกประสงค์พร้อมกระเป๋าผ้าไนล่อนมีซิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,470 - รายละเอียด