จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 2 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230 - ไม่พบข้อมูล
2 2 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815 - รายละเอียด
3 2 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420 - รายละเอียด
4 1 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,190 - ไม่พบข้อมูล
5 1 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,190 - ไม่พบข้อมูล
6 1 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,190 - รายละเอียด
7 31 ต.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,420,000 10,420,000 รายละเอียด
8 31 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32 - รายละเอียด
9 31 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32 - รายละเอียด
10 31 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32 - รายละเอียด