จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 1 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท - 4941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000 - รายละเอียด
2 1 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,918 - รายละเอียด
3 1 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000 - รายละเอียด
4 31 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 192,000 รายละเอียด
5 31 ม.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000 3,500,000 รายละเอียด
6 31 ม.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000 7,425,000 รายละเอียด
7 31 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท - 4943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000 - รายละเอียด
8 31 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อกริ่งไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500 - รายละเอียด
9 31 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress C460FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,258.60 - รายละเอียด
10 31 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,112 - รายละเอียด