จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 30 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,081,968.40 - รายละเอียด
2 30 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,081,968.40 - รายละเอียด
3 30 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,081,968.40 - รายละเอียด
4 27 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,590 - ไม่พบข้อมูล
5 25 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,194 - รายละเอียด
6 24 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200 - รายละเอียด
7 24 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,870 - ไม่พบข้อมูล
8 24 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 850 - ไม่พบข้อมูล
9 24 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,650 - ไม่พบข้อมูล
10 24 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดดอกไม้ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100 - รายละเอียด