จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 30 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ษณ - 8929 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,000 - รายละเอียด
2 30 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน 2กผ 45 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000 - รายละเอียด
3 30 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญห-1357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000 - รายละเอียด
4 30 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท-4936 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000 - รายละเอียด
5 30 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างตรวจเช็คระบบเบรกรถยนต์ ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน ษษ-4258 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,000 - รายละเอียด
6 29 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2,999,159.60 รายละเอียด
7 29 ม.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 16,145,000 16,102,000 รายละเอียด
8 26 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมห้องรับ - ส่ง เอกสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,603 - รายละเอียด
9 25 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800 - รายละเอียด
10 24 ม.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,670 - รายละเอียด