จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 3 มี.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มและจัดส่งพยานเอกสารคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,450,000.00 930,900.00 รายละเอียด
2 26 ม.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,764,000.00 63,759,459.60 รายละเอียด
3 25 ม.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง การจ้างสำหรับโครงการผลิตสื่อสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงการคลังและการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 494,340.00 รายละเอียด
4 6 ม.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,764,000.00 63,759,459.60 รายละเอียด
5 23 ธ.ค. 2564 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสนับสนุนการฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,656,000.00 33,656,000.00 รายละเอียด
6 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ศท 8061 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 24,610.00 รายละเอียด
7 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,765.50 1,765.50 รายละเอียด
8 8 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่รถราชการ ยี่ห้อโตโยต้า วีออส หมายเลขทะเบียน ศท 8062 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 รายละเอียด
9 7 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,250.00 9,250.00 รายละเอียด
10 3 ธ.ค. 2564 เฉพาะเจาะจง ซื้อปั๊มน้ำพุ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 รายละเอียด