จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 20 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 787,500 รายละเอียด
2 20 พ.ย. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500 787,500 รายละเอียด
3 20 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000 - รายละเอียด
4 19 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 ไม่พบข้อมูล
5 19 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 รายละเอียด
6 19 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 ไม่พบข้อมูล
7 17 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300 - รายละเอียด
8 17 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กุญแจมือจับประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,605 - รายละเอียด
9 15 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,100 - รายละเอียด
10 14 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า ฆส-7958 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,400 - รายละเอียด