หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2553
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2553
ประกาศเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2553
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2553
วันที่เริ่ม 05-07-2553
วันที่สิ้นสุด 09-08-2553
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon