หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2553
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2553
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2553
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2553
วันที่เริ่ม 31-05-2553
วันที่สิ้นสุด 30-06-2553
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon