หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2552
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2552
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4/2552
วันที่เริ่ม 15-06-2009
วันที่สิ้นสุด 17-07-2009
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อ
icon
2 ตารางการฝึกอบรม
icon