หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2551
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2551
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2551
วันที่เริ่ม 31-03-2551
วันที่สิ้นสุด 02-05-2551
สถานที่ โรงแรม รามา การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon