หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2550
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2550
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2550
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7/2550
วันที่เริ่ม 27-08-2550
วันที่สิ้นสุด 21-09-2550
สถานที่ โรงแรม รามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon