หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2558
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2558
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2558
วันที่เริ่ม 01-10-2015
วันที่สิ้นสุด 28-10-2015
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon