หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2558
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2558
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 2/2558
วันที่เริ่ม 02-09-2015
วันที่สิ้นสุด 30-09-2015
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดขอนแก่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon