หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2558
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2558
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2558
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) รุ่นที่ 1/2558
วันที่เริ่ม 03-08-2558
วันที่สิ้นสุด 01-09-2558
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ จังหวัดพิษณุโลก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon