หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (นคอ.)
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (นคอ.)
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (นคอ.)
วันที่เริ่ม 02-09-2556
วันที่สิ้นสุด 20-09-2556
สถานที่ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon