โครงการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
โครงการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556
ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารกระทรวงการคลัง
วันที่เริ่ม 26-08-2556
วันที่สิ้นสุด 06-09-2556
สถานที่ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon