หลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการ
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการ
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการ
วันที่เริ่ม 03-08-2556
วันที่สิ้นสุด 29-09-2556
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 กำหนดการวันเปิดอบรม
icon
3 ประกาศรายชื่อ
icon