หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2555
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2
วันที่เริ่ม 21-05-2555
วันที่สิ้นสุด 20-06-2555
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรงุเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 รายชื่อผู้เข้าอบรม
icon