หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1
วันที่เริ่ม 30-04-2555
วันที่สิ้นสุด 30-05-2555
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และจังหวัดน่าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon