หลักสูตร "นักบริหารการคลัง" รุ่นที่ 3
หลักสูตร "นักบริหารการคลัง" รุ่นที่ 3
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2555
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารการคลัง" รุ่นที่ 3
วันที่เริ่ม 12-03-2555
วันที่สิ้นสุด 29-06-2555
สถานที่ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจตุรัสรามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon
3 กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีเปิด
icon