หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2554
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2554
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/2554
วันที่เริ่ม 31-05-2554
วันที่สิ้นสุด 28-06-2554
สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon