หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2554
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2554
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2554
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2554
วันที่เริ่ม 19-04-2554
วันที่สิ้นสุด 20-05-2554
สถานที่ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon