หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2554
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2554
ประกาศเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2554
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 2/2554
วันที่เริ่ม 09-03-2554
วันที่สิ้นสุด 05-04-2554
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดภูเก็ต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon