หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2554
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2554
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2554
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2554
วันที่เริ่ม 07-02-2554
วันที่สิ้นสุด 08-03-2554
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้น และจังหวัดลำปาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ตารางการฝึกอบรม
icon
2 ประกาศรายชื่อ
icon