อบรม/ทุน (สพบ.)
ทุนการศึกษา กำหนดการจัด
เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่ สถานที่จัด
หลักสูตร แหล่งทุน กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
New Public Management รัฐบาลสิงคโปรร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส 22 ม.ค. 2556
ความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 17 ม.ค. 2556
Entrepreneurial Management รัฐบาลอินเดีย 14 ธ.ค. 2555
Entrepreneurial Management รัฐบาลอินเดีย 14 ธ.ค. 2555
IP Network Development and Management for E-government Promotion รัฐบาลญี่ปุ่น 7 ธ.ค. 2555
Capital Markets, Commodity Markets& Investment Banking รัฐบาลอินเดีย 5 พ.ย. 2555
Banking and Finance (Focus: Risk Management) รัฐบาลอินเดีย 5 พ.ย. 2555
Social Entrepreneurship & Corporate Social Responsibility รัฐบาลอินเดีย 5 พ.ย. 2555
Improvement of Implementation on Security Export Control in Asia รัฐบาลญี่ปุ่น 10 ก.ย. 2555
Advocating A Law-oriented Infrastructure to Promote Foreign Direct รัฐบาลญี่ปุ่น 31 ส.ค. 2555
หลักสูตร แหล่งทุน รายละเอียด
วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด