ภาพ ร.10 เข้าสู่เว็บไซต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน