ปฏิทินกิจกรรม
23
กุมภาพันธ์
2564

รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2564

article

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
23 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
23 ก.พ. 2564
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รายละเอียดกิจกรรม

15.00 น. รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง