TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

พิธีเปิดการรับฟังวาทะสะท้อนความเป็นผู้นำของ “ผู้ว่าหมูป่า”
23 ส.ค. 2562
117

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการรับฟังวาทะสะท้อนความเป็นผู้นำของ “ผู้ว่าหมูป่า” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11