TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสรรพากร
26 ส.ค. 2562
199

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร และมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพากร ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24