TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ"ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่ "
27 ส.ค. 2562
171

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่" (จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ) ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21