TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ คณะผู้แทน China Development Bank (CDB)
5 ก.ย. 2562
93

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ คณะผู้แทน China Development Bank (CDB) นำโดย Mr. Liu Hao Director General, Asia-Pacific,Global Cooperation Department เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการโดยเฉพาะแนวทางในการลงทุนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8