TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา
9 ก.ย. 2562
110

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาการเพิ่มความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ ณ ห้องโลตัส 1-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14