TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
18 ต.ค. 2562
140

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15