TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

เปิดงาน “ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ”
7 พ.ย. 2562
126

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ #เติมทุน เสริมแกร่ง SMEs” โดยมี นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และนายพิสิษฐ์ ประกิจวรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ภายในงาน บสย. ร่วมออกบูธเปิดคลินิก “หมอหนี้ บสย.” ระดมทีมงานให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป แบบครบวงจร ณ ลาน Eden 1 ชั้น 1 โซน E ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7