TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

พิธีบวงสรวงช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
15 ก.ย. 2563
510

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27