article

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ ประธาน Amcham Thailand
17 พ.ย. 2563
icon 206

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Greg Wong ประธาน Amcham Thailand พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9