article

รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters)
21 ม.ค. 2564
icon 192

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าวรอยเตอร์ส (Reuters) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4