article

เปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว และเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จ.เชียงราย
5 ก.พ. 2566
icon 306

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดอาคาร ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาว ที่เปิดให้บริการเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นเยี่ยมชมงาน บริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ พะเยา ภายใต้แบรนด์ รากแก้วฟาร์ม มากว่า 30 ปี โดยเลี้ยงไก่ไข่ในระบบ EVAP ( Evaporative Cooling System) ในโรงเรือนแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 7 โรง ที่จุแม่ไก่ยืนกรงได้สูงสุด 265,000 ตัว มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเลี้ยงและเก็บไข่ ได้แก่ เครื่องเก็บไข่ เครื่องให้อาหาร และเครื่องคัดไข่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ จากกรม ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GMP) และการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนในการลงทุนผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7