article

ติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
3 มี.ค. 2566
icon 674

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตน และการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10