article

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
15 พ.ค. 2567
icon 1119

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17